Oznakowanie BHP

Przejrzyste oznakowanie BHP do samodzielnego druku

Czytelne oznakowanie BHP ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz odwiedzającym osobom w placówce publicznej, miejscach pracy oraz w każdym budynku, w którym zastosowanie znaków jest wskazane z perspektywy prawnej. Tabliczki powinny być odpowiedniej wielkości, aby były widoczne z dalszej odległości, a także czytelne dzięki wyraźnym napisom bądź znakom graficznym, tzw. piktogramom. Przygotowaliśmy gotowe szablony, które rzucają się w oczy i dają jasny przekaz. Jeśli chcesz przygotować swoje miejsce zaloguj się na naszą stronę i pobierzesz gotowe BHP oznakowanie. Wydrukuj pobrany plik, zalaminuj i wytnij zgodnie z instrukcją. Tak otrzymaną tabliczkę przyklej lub powieś w widocznym miejscu. W przypadku zabrudzenia wystarczy, że przetrzesz zalaminowany znak ściereczką.

Pomysły

Gotowe oznakowanie BHP do pobrania

W naszym serwisie znajduje się szeroki wybór przejrzystych szablonów z ważnymi znakami BHP. Możesz je przygotować samodzielnie w postaci naklejki lub tablicy informacyjnej. Dostępne są różne znaki zakazu, np. zakaz przejścia, dotykania, ruchu urządzeń do transportu poziomego, fotografowania czy używania windy w trakcie pożaru. Przygotowaliśmy również ważne znaki ostrzegawcze, m.in. ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym, materiałami radioaktywnymi, substancjami łatwopalnymi czy śliską powierzchnią. Udostępniamy również tablice nakazu, chociażby nakaz mycia rąk, stosowania ochrony oczu, przechodzenia w oznakowanym miejscu. Do pobrania są także najróżniejsze inne informacyjne znaki BHP: gaśnica, alarm przeciwpożarowy, kierunek do wyjścia ewakuacyjnego, miejsce zbiórki do ewakuacji, telefon awaryjny, pierwsza pomoc medyczna i wiele innych. Z naszymi szablonami stworzysz bezpieczną przestrzeń dla swoich pracowników i odwiedzających gości.  

Rozwiązania ułatwiające oprawę